25 apr 2016
april 25, 2016

Restauratie kerkgebouw fase 3

Uit: KSSK; maandblad voor de kerken in ‘s-Graveland en Kortenhoef:

Tijdens de restauratie van de kerktoren waren we, als College van Kerkrentmeesters, al gestart met de voorbereidingen van de volgende restauratie namelijk fase 3 conform het opgestelde Meerjaren Onderhoudsplan.

De werkzaamheden van fase 3 hebben betrekking op het restaureren van de buitengevels van het kerkgebouw. Dit houdt in dat het metselwerk – waar nodig – wordt hersteld in de originele staat, de goten worden nagelopen en – waar nodig – gerepareerd en al het houtwerk buiten wordt opnieuw geschilderd waarbij de “nieuwe (originele)” kleuren van de toren terugkomen.

Ook wordt het voorportaal onder handen genomen. Hierbij wordt de trapopgang naar het orgel vernieuwd en verbeterd, het stucwerk verwijderd en opnieuw aangebracht en zullen er boven het gewelf leuningen langs de looppaden worden aangebracht.

Helaas is bij de afronding van het torenproject ontdekt dat de leien van het voordak van de kerk (gedeelte boven het orgel) in slechte staat verkeert en dringend hersteld dient te worden. Ook deze werkzaamheden vormen nu onderdeel van deze restauratiefase, echter deze waren onvoorzien.

Zoals aan het begin van dit stukje aangegeven zijn we al een tijdje bezig met de voorbereidingen van deze fase. Mogelijk bent u benieuwd wat deze voorbereidingen dan wel inhouden.

Allereerst hebben we meerdere gesprekken gehad met het Architectenbureau P.D. van Vliet over de inhoud van het bestek (de feitelijke werkomschrijving), hoe en wie gaan we aanschrijven voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast hebben we in samenspraak met de Daniël Stalpaert Stichting diverse stichtingen en instanties aangeschreven met de vraag of we aanspraak konden maken op hun subsidie-regeling. Hierbij kunnen wij u mededelen dat we gelukkig diverse positieve reacties hebben ontvangen, onder andere van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Provincie Noord-Holland, Prins Bernhard Cultuurfonds, Van den Brink Houtmanstichting, P.W. Friese Janssen Stichting en uiteraard de Daniël Stalpaert Stichting. Ook vanuit de gemeente hebben wij giften mogen ontvangen voor het restauratiewerk, waarvoor wij erg dankbaar zijn.

Eind vorig jaar zijn de inschrijvingen van de diverse aannemers en leidekkers ontvangen en konden we overgaan naar de opdrachtverlening. Vervolgens hebben wij de opdracht kunnen geven aan dezelfde partijen als die de toren hebben gerestaureerd, te weten: Aannemersbedrijf Valkenburg Nigtevecht bv, H.M. Engelberts bv leidekkersbedrijf en Smallenburg Schilderwerken.

Bij het uitkomen van deze KSSK zijn de werkzaamheden al goed opgestart.  In de week na Pasen zijn de steigers opgebouwd en zal worden aangevangen met de werkzaamheden op het voordak. Bij de opbouw van het steigerwerk wordt rekening gehouden met de hoofdentree van de kerk, die, zolang als de werkzaamheden dit toelaten, toegankelijk blijft.  Wanneer deze niet meer toegankelijk is, zal de kerk via de zij-ingang betreden kunnen worden.

Doordat er diverse werkzaamheden ter plaatse van het orgel worden uitgevoerd, is de kans groot dat bij gebruik van het orgel er lucht met grote hoeveelheden stof in het orgel terecht kunnen komen en uiteindelijk voor veel schade kan zorgen aan het orgel. Derhalve is besloten om het orgel in zijn geheel af te dekken en buiten werking te stellen tijdens de stof producerende werkzaamheden. Als vervangend begeleidingsinstrument is gekozen om in de tussentijd een elektronisch orgel in te zetten. Dit is na de zangdienst op zondagavond 10 april ingezet voor een aantal weken.

De verwachting is dat de werkzaamheden uiterlijk eind juni afgerond zullen zijn. Tijdens deze periode zullen wij u door middel van deze stukjes in de KSSK op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Klaas-Jan Timmerman