Welkom op de website van de Daniël Stalpaert Stichting

De Daniël Stalpaert Stichting heeft zich ten doel gesteld de kerk en pastorie aan het Noordereinde in ‘s-Graveland mee te helpen onderhouden.
De naamgever van de stichting is de architect van de in 1658 gebouwde kerk.

‘s-Graveland is een prachtig dorp met een bijzonder rijke geschiedenis. Het monumentale dorpsbeeld wordt mede bepaald door de hervormde kerk en pastorie.

Beide gebouwen zijn geklasseerd als Rijksmonument en eigendom van de Hervormde Gemeente van ’s-Graveland. De kosten die gemaakt worden om kerk en pastorie in goede en zo oorspronkelijk mogelijke staat te houden vormen een zware financiële last voor de Hervormde Gemeente.

Om die lasten te verlichten en er voor zorg te dragen dat beide gebouwen ook in de toekomst voor de Hervormde Gemeente, maar vooral ook voor de hele ’s-Gravelandse gemeenschap, in goede staat te houden, is de Daniël Stalpaert Stichting opgericht.

De stichting dankt zijn naam aan de architect van de kerk: Daniël Stalpaert, de Stadsbouwmeester van Amsterdam, naar wiens ontwerp en onder wiens supervisie de kerk in 1658 werd gebouwd.

De Daniël Stalpaert Stichting is een culturele A.N.B.I., (Algemeen Nut Beogende Instelling) en als zodanig fiscaal erkend onder no 81.86.49.070. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Lees verder over onze doelstellingen >>