ANBI

De Daniël Stalpaert Stichting is een culturele A.N.B.I., (Algemeen Nut Beogende Instelling) en als zodanig fiscaal erkend onder no 81.86.49.070.

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

In het kader van onze ANBI status informeren wij u graag:

Het algemeen en financieel jaarverslag over 2021 vindt u hier
Het financiële overzicht over 2021 vind u hier

Het algemeen en financieel jaarverslag over 2020 vindt u hier
Het financiële overzicht over 2020 vindt u hier

Het algemeen en financieel jaarverslag over 2019 vindt u hier
Het financiële overzicht over 2019 vindt u hier 

Ons beleidsplan vind u hier

Inschrijving Kamer van Koophandel 32127637.

Samenstelling bestuur:
Jkvr. C.P. Röell, voorzitter
vacature voor secretaris
Mw. G. van Lindenberg, penningmeester