De gezangen uit de 40-dagen tijd hebben vaak een beschouwend, naar droefheid neigend karakter. Maar in deze mineur-tonen klinkt hoop op de ontmoeting met het licht, aan het einde van een lange zwerftocht van berouw en inkeer. Hoop op het hervinden van de oorspronkelijke ikoon, de ongeschonden beeltenis. 
Adam, die het verloren paradijs beweent; de vader die zijn verloren zoon in zijn armen sluit; de ziel die aangespoord wordt te ontwaken; de bekering van de goede rover; het bruidsvertrek dat ons uitnodigt om binnen te treden met een nieuw gewaad…het zijn allemaal thema’s die ons aanzetten tot nadenken en helpen de weg naar de Opstanding te doorlopen. De Vastentijd als een geestelijke lente.
Het koor
Kamerkoor Oktoich is in 1996 opgericht door Aliona Ovsiannikova en vierde vorig jaar het twintigjarig bestaan. Het koor legt zich toe op Russisch-orthodoxe kerkmuziek en heeft vele malen op binnen- en buitenlandse podia gestaan. Onder andere tijdens het Festival Oude Muziek (Utrecht, 2004), het Gergiev Festival (Rotterdam, 2004), Tanejev Festival (Londen, 2007), Grachtenfestival (Amsterdam, 2009) en het Oestvolskaja Festival (Amsterdam, 2011). Oktoich behoort in Nederland tot de top van de amateurkoren en wordt geprezen om de prachtige expressie, van heel zacht tot heel krachtig. Het weet de echt Russische vloeiende lijnen prachtig te brengen in een mooie, warme a capella koorklank.
De dirigent
Aliona Ovsiannikova, geboren in Moskou en opgegroeid in Amsterdam, studeerde kerkmuziek aan de Theologische Academie in Leningrad (Sint-Petersburg) en was nabij die stad vervolgens ook werkzaam als dirigent. Naast Oktoich leidt zij, sinds 1990, het koor van de Russisch-orthodoxe kerk in Amsterdam.
Kaarten
De kaarten kosten € 15,– (donateurs € 12,50) incl. koffie/thee in de pauze en een drankje + hapje na afloop en zijn te verkrijgen door overmaking op NL02ABNA0458883468 tnv Daniel Stalpaert Stichting of zijn de koop op de avond zelf bij de entree van de kerk.
Aanvang concert 20:00 uur, deur open om 19:30 uur.