24 sep 2014
september 24, 2014

Afronding  restauratie toren

De restauratie van de kerktoren is bijna voltooid. Onze stichting is erg gelukkig met het feit dat wij dankzij onze donateurs, bijdragen van door ons benaderde fondsen, en onze overige activiteiten een substantiële bijdrage in de restauratie kosten hebben kunnen doen. De totale kosten van dit onderdeel van de restauratie bedragen ruim€ 100.000.-. er resteert helaas nog een tekort van € 15000,-. op de begroting. Foto’s van de restauratie vindt u elders op deze website. Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan het RABO COOPERATIEFONDS voor haar bijdrage.  Over 1 of 2 jaar zal fase 3 worden uitgevoerd: de gevels en schilderwerk .

Op 31 oktober zal het haantje van de toren met enig feestelijk vertoon worden teruggezet. Dit gebeurt zo tegen 16.00 u.